Registratie Supervisie en Intervisie

Registratie supervisie en intervisie, Overijssel, Raalte.

Professionele leerbegeleiding voor (her)registratie door een LVSC geregistreerde supervisor.

Registratie SKJ: Er is (her)registratie mogelijk voor bijvoorbeeld jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsproffesionals, maatschappelijk werkers en agogen. Je kunt na een supervisietraject reflectiepunten ontvangen voor het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Reflectie voor herregistratie als jeugdzorgwerker – SKJ (skjeugd.nl)

Door in de praktijk van Maya Supervisie te volgen is het niet nodig om nog een leerverslag te maken van je reflectie voor het SKJ. Dit komt omdat Maya geregistreerd staat bij de LVSC.

Ook voor de opleiding tot supervisor is het mogelijk hier Supervisie te volgen voor je registratie.

  • Verder ontwikkelen van jouw beroepshouding, professionaliteit en bewust handelen.
  • Hoe je meer kan bereiken met minder energie
  • Je nog bekwamer voelen
  • Voor als je je grenzen eerder wil aangeven.
  • Deskundigheidsbevordering

In overleg met jou zoeken we de meest passende werkvorm/ begeleiding. Voor meer informatie over de werkwijze, zie: werkwijze

Door mijn jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening kan ik goed aansluiten bij de leervragen.

Ben je op zoek naar een geregistreerde supervisor voor bijvoorbeeld je SKJ registratie in de omgeving Overijssel, Zwolle, Deventer, Hardenberg, Ommen, Gelderland, Drenthe? Neem dan gerust contact op: contact