Kosten en vergoedingen

Kosten:

We starten met een kennismakingsgesprek om te kijken of het over en weer klikt en of de supervisie of coaching past bij de vraag die er is.

Supervisie:

Individuele supervisie: 125 euro pp per bijeenkomst ( bijeenkomst duurt 60 tot 90 minuten)

Groepssupervisie: ( 2 tot 3 supervisanten) 100 euro pp ( bijeenkomst duurt 120 tot 140 minuten)

Supervisie is meestal met een regelmaat van 1 keer in de 2/3 weken en is 10 tot 15 keer.

Het is eventueel mogelijk na een supervisietraject reflectiepunten te ontvangen voor je opleiding aangezien Maya geregistreerd staat bij de LVSC.

Voor supervisanten met bijvoorbeeld een SKJ-registratie levert het voltooien van een supervisietraject 50 punten op voor hun registratie en een vrijstelling voor reflectie naar de SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.

Coaching:

Een coaching sessie duurt 60 tot 90 minuten. Een sessie kost 80 euro. Samen stemmen we af hoeveel sessies wenselijk zijn.

Overig:

Mochten de kosten een probleem vormen vanwege te lage inkomsten, dan is het in overleg mogelijk dat het tarief wordt aangepast.

Vergoedingen:

De werkgever:

In veel gevallen reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of bij personeelszaken.

De Arbodienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een supervisie of coachingtraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Supervisie of coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst.

De belastingdienst:

Wanneer je als particulier de kosten voor supervisie of coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van positie, het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.