Supervisie

Zou je meer uit je werkervaringen willen halen en je verder willen ontwikkelen als professional?

Dan is supervisie wat voor jou.

Maar wat is supervisie:

Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, gericht op het reflecteren op de eigen manier van werken.

Supervisie helpt om mensen stil te laten staan bij zichzelf. Wat maakt dat hun waarden en behoeftes weer duidelijker worden en dat mensen weer meer in hun kracht komen te staan.

Supervisie is leren door en van ervaringen.

Bij supervisie word je bewuster van jezelf, van anderen en de situatie. Het maakt je bewust bekwaam.

De bewustwording maakt dat je een prettige situatie kunt creëren. Je weet welke vragen je jezelf wilt stellen, je weet wanneer je je goed voelt en wat je wilt doen. 

Supervisie is leren en ’leren leren’: er achter komen hoe jij op de beste wijze leert.

Bij supervisie bekijk je je eigen handelen, gedachten en gevoelens. Waar hebben deze mee te maken? Welke keuzes heb ik gemaakt? Welke overtuigingen heb ik? Heb ik deze overtuigingen eerder gehad?

Dit proces heeft tijd en regelmaat nodig en vereist een zorgvuldige op- en afbouw. Daardoor zijn er bepalingen geformuleerd over het minimum aantal bijeenkomsten, tijdsduur en wenselijke frequentie.

Voor wie is supervisie?

Supervisie is bijvoorbeeld geschikt voor maatschappelijk werkers, coaches, jeugdhulpverleners, managers, docenten, politieagenten, artsen, predikanten, therapeuten, verpleegkundigen.

Binnen de hulpverlening kan de werkdruk hoog zijn. Veel ingewikkelde casuïstiek, een hoge caseload en veel administratie. Het kan lastig zijn om een moment voor reflectie te vinden.

Bij supervisie heb je de tijd om even stil te staan bij jezelf! Supervisie helpt beginnende beroepsoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkelingen en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt hun effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk leidt tot spanningen en burn-out.

Mijn ervaring is dat supervisanten meer plezier hebben in hun werk doordat ze zich na supervisie machtiger en bekwamer voelen. Daarbij wordt iemand professioneler doordat de “blinde vlekken” grotendeels verdwijnen en ze zichzelf beter kennen na het krijgen van supervisie.  Supervisie betekent jezelf ontwikkelen, daardoor meer rust krijgen in jezelf waardoor je nog beter zult presteren op je werk en dat maakt je vervolgens meer competent en meer tevreden.

Wat kan supervisie je opleveren:
 • Supervisie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren.
 • Supervisie stimuleert zelfsturing in presteren en leren. Het beoogd resultaat van supervisie is dat de supervisant uiteindelijk zelfstandig een bepaald beroep op een verantwoorde manier kan uitvoeren én zelfsturend het eigen leerproces kan vormgeven om zich professioneel steeds te verbeteren;
 • Meer overtuigingskracht
 • Beter stressmanagement
 • Meer onderhandelingsvaardigheden
 • Betere conflicthantering
 • Meer zelfvertrouwen
 • Productiever
Geregistreerde supervisie:

Ik ben een geregistreerde supervisor bij de LVSC.

Een geregistreerd supervisor krijgt trainingen, krijgt intervisie en houdt zich aan de bepalingen.

Omdat ik een geregistreerde supervisor ben bij de LVSC, kun je na je supervisie registratiepunten aanvragen bij o.a. de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je krijgt dan punten op het onderdeel Reflecteren.

De supervisiestructuur:
 • Middels een overeenkomst maken we afspraken over de bijeenkomsten. Deze overeenkomst kan je ook eventueel laten zien aan je werkgever.
 • We starten altijd met een kennismakingsgesprek waarin we de verwachtingen bespreken en of de klik er is.
 • Na drie bijeenkomsten is er weer een moment waarin we de klik bespreken.
 • Na 5/ 6 bijeenkomsten is er een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie.
 • Supervisie bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten.
 • Gemiddeld is er 1 keer in de 14 dagen een bijeenkomst samen.
 • Supervisie kan individueel of in een groep van twee tot 3 mensen.
 • Elke bijeenkomst lever je een werkervaring in waar we het de volgende bijeenkomst over gaan hebben.
 • Van elke bijeenkomst schrijf je een reflectieverslag.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op.

https://www.lvsc.eu/users/maya-derks