Werkwijze

Werkwijze Innerlijke blijheid

We starten met een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. In dat gesprek bespreken we wat we verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

Belangrijk is dat er een klik is, te blijven afstemmen of je tevreden bent en dat je jezelf kunt zijn. Dat is de basis voor een goede samenwerking.

Er is Coaching en Supervisie mogelijk.

Je stelt je eigen doelen en daar werk je naar toe. Ik zal vooral vragen stellen en luisteren. Er wordt daarnaast veel gewerkt met kaart/ beeldmateriaal. Veel adviezen worden er niet gegeven, je zult zelf tot ontdekkingen komen.

Je bepaalt zelf wat je aan de orde wilt brengen.

Je kunt denken aan:

– Je bent beter in staat om goed om te gaan met de werkdruk in de zorg doordat je hebt geleerd in verschillende situaties je grenzen te stellen.
– Je kan beter omgaan met lastige/ moeilijke casussen op je werk, want je hebt geleerd wat je zelf nodig bent en hoe je dat kunt communiceren.
– Je kan goed omgaan met de emoties van anderen omdat je hebt geleerd wat emoties met je doen en wanneer je je goed voelt.

De werkwijze is ervaringsgericht, positief, bekrachtigend, betrokken en diepgaand.

Door ervaringen uit te diepen, komt er steeds meer inzicht. Je staat stil bij oa je gedachten, gevoelens, handelen, verlangens en overtuigingen.

Bij Supervisie zijn de onderwerpen werk gerelateerd. Je stelt aan het begin doelen op en elke bijeenkomst bespreken we een ander praktijkvoorbeeld. Je schrijft steeds reflectieverslagen, die je voor elke bijeenkomst inlevert. De verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken. Het betreft 10 tot 15 bijeenkomsten van een uur tot anderhalf uur, met tussenpozen van twee a drie weken.

Supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier personen.

Voor supervisanten met bijvoorbeeld een SKJ-registratie levert het voltooien van een supervisietraject 50 punten op voor hun registratie en een vrijstelling voor reflectie naar de SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.