Werkwijze

Werkwijze

We starten met een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. In dat gesprek bespreken we wat we verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

Belangrijk is dat er een klik is, te blijven afstemmen of je tevreden bent en dat je jezelf kunt zijn. Dat is de basis voor een goede samenwerking.

Je stelt je eigen doelen en daar werk je naar toe. Ik zal vooral vragen stellen en luisteren. Veel adviezen worden er niet gegeven, je zult zelf tot ontdekkingen komen.

De werkwijze is positief, bekrachtigend, betrokken en diepgaand.

Er wordt gewerkt met coaching kaarten en beeldmateriaal. Soms kan het lastig zijn de juiste woorden te vinden en dan kunnen de coaching kaarten met teksten of fotokaarten ondersteunen.

Ik werk tevens vanuit een systeemgerichte benadering. Hiervoor heb ik de mogelijkheid om poppetjes, vloerankers en andere materialen in te zetten als je daarvoor open staat. Door met poppetjes en andere materialen te werken worden relaties zichtbaar/ visueel gemaakt.

De werkwijze is gericht op de ervaringen die je hebt gehad. Door deze ervaringen uit te diepen, komt er steeds meer inzicht. Je staat stil bij oa je gedachten, gevoelens, handelen, lichaam, overtuigingen en verlangens.

Wat vaak helpt is te zoeken naar: welke emotie speelt er nu eigenlijk in deze situatie? Herken ik deze emotie? Is de emotie helder dan wordt het ook vaak voor jezelf helder wat je wel en niet wil.

Mijn intentie is om mensen steeds meer “tot hun recht” te laten komen. Iedereen is anders. Iedereen leert van zijn/haar ervaringen en maakt daarop zijn/haar keuzes. Door meer bewustwording van wie je bent en wat je drijft kom je tot jezelf. Het is altijd weer prachtig om te zien hoe iemand tot een inzicht komt en daarmee in zijn kracht komt te staan.

Bij Supervisie zijn de onderwerpen werk gerelateerd. Je stelt aan het begin doelen op en elke bijeenkomst bespreken we een ander praktijkvoorbeeld. Je schrijft steeds reflectieverslagen, die je voor elke bijeenkomst inlevert. De verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken. Het betreft 10 tot 15 bijeenkomsten van een uur tot anderhalf uur, met tussenpozen van twee a drie weken.

Voor supervisanten met bijvoorbeeld een SKJ-registratie levert het voltooien van een supervisietraject 50 punten op voor hun registratie en een vrijstelling voor reflectie naar de SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.