Werkwijze

Werkwijze

We starten met een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. In dat gesprek bespreken we wat we verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

Belangrijk is dat er een klik is, te blijven afstemmen of je tevreden bent en dat je jezelf kunt zijn. Dat is de basis voor een goede samenwerking.

Er is Coaching en Supervisie mogelijk.

Je stelt je eigen doelen en daar werk je naar toe. Ik zal vooral vragen stellen en luisteren. Er wordt daarnaast veel gewerkt met kaart/ beeldmateriaal. Veel adviezen worden er niet gegeven, je zult zelf tot ontdekkingen komen.

Je bepaalt zelf wat je aan de orde wilt brengen.

De werkwijze is ervaringsgericht, positief, bekrachtigend, betrokken en diepgaand.

Door ervaringen uit te diepen, komt er steeds meer inzicht. Je staat stil bij oa je gedachten, gevoelens, handelen, verlangens en overtuigingen.

Ik vind het van belang dat je je op je gemak voelt en jezelf kan zijn. Ik vind het leuk om anderen te inspireren, maar nog belangrijker vind ik het als anderen hun eigen antwoorden vinden.

Mijn intentie is om mensen steeds meer “tot hun recht” te laten komen. Iedereen is anders. Iedereen leert van zijn/haar ervaringen en maakt daarop zijn/haar keuzes. Door meer bewustwording van wie je bent en wat je drijft kom je tot jezelf. Het is altijd weer prachtig om te zien hoe iemand tot een inzicht komt en daarmee in zijn kracht komt te staan. Deze inzichten maken dat ik mijn werk als supervisor en coach met veel passie kan blijven doen.

Bij Supervisie zijn de onderwerpen werk gerelateerd. Je stelt aan het begin doelen op en elke bijeenkomst bespreken we een ander praktijkvoorbeeld. Je schrijft steeds reflectieverslagen, die je voor elke bijeenkomst inlevert. De verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken. Het betreft 10 tot 15 bijeenkomsten van een uur tot anderhalf uur, met tussenpozen van twee a drie weken.

Supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier personen.

Voor supervisanten met bijvoorbeeld een SKJ-registratie levert het voltooien van een supervisietraject 50 punten op voor hun registratie en een vrijstelling voor reflectie naar de SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.